Mayıs, 2018 arşivi

Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri

Kulüp Başkanı: Sıla Yazar
Kulüp Başkan Yardımcısı: Ruveyda Onaran
Kulüp Sekreteri: Metehan DEMİR
Kulüp Saymanı: Selvican DEMiR
Yönetim Kurulu Ü.: Berkan Gür
Yönetim Kurulu Ü.: Elif Dursun
Yönetim Kurulu Ü.: Ümmühan Uyanık
Yönetim Kurulu Ü.: Ali Özdede
Yönetim Kurulu Ü.: Canberk Albayrak
Yönetim Kurulu Ü.: Berkay Yüksel

Yorum yok

Gençliğe Hitabe

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkan ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr-ü zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk İstiklal ve Cumhuriyeti’ni kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Yorum yok

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer