İSTAK;İslam’ı anlama gayretini merkeze alarak, yeni bir soluk katmak amacıyla kuruldu. Bu amaç doğrultusundaki konferans, sempozyum, sergi, atölye çalışmaları, söyleşi gibi faaliyetlerimiz, felsefe, tarih, iktisat, sosyoloji, psikoloji, sanat gibi disiplinlerin yanında fıkıh, siyer, kelam gibi İslami ilimlerin etrafında
şekillenmektedir.

Kulüp Başkanı:KEMAL BİGE