Alîm ve Hakîm olan Allah’ın adıyla,

İslam dini, ilk emrin vahyolunduğu günden bu yana etki alanını genişleterek
çağları ve coğrafyaları aşan bir medeniyet inşa etmiştir. 23 yıllık vahiy süreci, bugün İslamiyet’i hak din olarak görsün veya görmesin, her modern toplumun tarihsel yazgısını şekillendirmede rol oynamıştır. İslam kültür ve medeniyet coğrafyasına baktığımızda yüzyıllar boyunca, iktisattan siyasete, aile hukukundan eğitime, bütün uygulama ve düşünce alanlarında İslam öğretilerinin izi görülmektedir. Ülkemizi de içine alan bu coğrafyalarda, İslam öğretileri tam anlamıyla kavranamadan, yapılacak insan ve toplum bilimleri çalışmalarının başarıya ulaşması beklenilemez.

KULÜP BAŞKANI:KEMAL BİGE