Kültür ve Sinema Kulübü

Kulüp Başkanı: Berfin TURAN

Akademik Danışman: Arş. Gör. Yıldız Zeliha TAŞDİLEK

Fakülte: İ.İ.B.F