Sık Sorulan Sorular

Öğrenci Kulübü Nedir?

Öğrenci Kulübü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde kayıtlı bulunan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin, kişisel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayan, kendisine güvenen sorumlu bireyler
olarak yetişmeleri, kendini ifade etme,ekip çalışması becerilerini kazanmaları, yetenek ve ilgileri ölçüsünde kişisel potansiyellerini geliştirmeleri, mesleki formasyonlarına katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmaları amacıyla kurdukları toplulukları ifade etmektedir.


Öğrenci Kulübü Nasıl Kurulur?

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesine göre,

Kulüp kurma başvuruları, yönergede belirtilen tarihlerde olmak üzere (yalnızca Ekim ve Şubat ayları), yönergede belirtilen evraklarla (başvuru formu ve tüzük) ilgili kulüp akademik danışmanların, bağlı oldukları akademik birime EBYS üzerinden yazılı başvurusuyla yapılır ve Rektörlük Makamı’nca oluşturulan Öğrenci Kulüpleri Koordinasyon Kurulu tarafından incelenerek Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde kurulurlar.
Yeni bir öğrenci kulübünün kurulabilmesi için; şartları taşıyan en az 15 (on) girişimci
öğrenci ve öğretim elemanları arasından gösterilecek 1 akademik danışman
tarafından, ilgili Fakülte Dekanlıkları veya MYO Müdürlüklerine, kulüp başvuru dilekçesi ve tüzüğü içeren dilekçe ile akademik danışman tarafından yazılı başvuru yapılır.  İlgili evraklar, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı kanalı ile Komisyona sunularak değerlendirilir. (İlgili evraklara Üst kısımdaki Örnek Formlar sayfasından ulaşabilirsiniz.)


Var Olan Kulübe Nasıl Üye Olunur?

Var olan bir kulübe üye olmak isteyen öğrenci, ilgili kulüp başkanına veya kulüp akademik danışmanına ulaşarak kulübe üye olabilir. Ayrıntılı bilgi için Kulüpler Listesi Sayfasında yer alan listedeki bilgileri inceleyebilir, iletişim numaraları için Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’ndan bilgi alabilirsiniz.


 

Birden Fazla Kulübe Üye Olunabilinir mi?

Bir öğrenci istediği sayıda kulübe üye olabilir ancak;

Herhangi bir kulübe veya kulüplere üye olan öğrenciler birden fazla yönetim kurulu üyeliği
üstlenemezler.


 

Öğrenci Kulübü Kurmaya Karar Verdiğimde Ne yapmam Gerekir?

Yukarıdaki şartları taşıyan üniversite öğrencilerimiz yeni bir öğrenci kulübü kurmak istediklerinde yukarıda belirtilen ve yönergedeki adımları takip edebilir, kulüp tüzüğü örneği, akademik danışman vb. gibi diğer her türlü sorularınız için Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı’na başvurabilirsiniz.

 

Kulüp Faaliyet Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kulüp faaliyet başvuruları, planlanan faaliyet tarihinden en az 10 gün önce, faaliyetin adı, amacı, tarihi gibi ayrıntılı bilgileri ve Akademik Danışmanın imzasını  da içeren bir dilekçe ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yazılı olarak yapılır. Başvurular, Ö.K.K.K. tarafından değerlendirilerek öğrenci kulübü bilgilendirilir. Her öğrenci kulübü yılda en az 2 adet faaliyet yapmalı ve bu faaliyetleri yıl sonunda raporlayarak Daire Başkanlığına teslim etmelidir.