Kulüp Amaçları

Amaçlar,

Güzel Sanatlar ve Tasarım  ve Endüstriyel Tasarım alanlarında çalışmalar yapmak

Üniversite adına sanat, kültür ve tasarım alanlarına katkılarda bulunmak

Yapılacak olan yarışmalarda geniş tabanlı bir katılımla organizasyonlar düzenleyerek üniversitenin tanıtılmasına katkı sağlamak

Tasarımla ilgilenen öğrenciler için kendilerini geliştirebilecekleri, tanıtabilecekleri, sosyal çevrelerini genişletebilecekleri bir ortam yaratmak